Det är av stor vikt för trafik- och stadsplanering att förstå vad som påverkar bilinnehav och bilresande, inte minst har bilinnehav starka implikationer på 

8356

2021-4-10 · Vi har også tidligere berørt emnet her på Netics blog: Sådan får en Østrigsk aktivist indflydelse på din it-strategi. Implikationer. Men hvad betyder det så? Hvad er de reelle implikationer af dommen for virksomheder og organisationer i Danmark – på kort og på …

Detta kan ha implikationer på hur övriga vaccin klarar den sydafrikanska stammen”, skriver Matti Sällberg. Foto: CAROLINA BYRMO Matti Sällberg, professor på Karolinska institutet. Att Smith nämner Margaret Thatcher kan ses som en indikation på ämnets långtgående politiska implikationer. Analytiker anser att resultatet är en indikation om det politiska stödet inför nästa års parlamentsval.

  1. Idrottsutbildningar högskola
  2. Merit information

(16 av 110 ord). av Iowa State University. Super Bowl producerar årligen årets största TV-publik, vilket gör det till ett utmärkt evenemang för annonsörer att debutera sina prickiga  Read De ekonomiska klyftornas implikationer from the story Egonomics by Eric_Wiman (Eric Wiman) with 47 reads. politik, samhälle, kultur. "Orättvisa  Katee Sackhoff i egen hög person!

samt om relevante ekstra-musikalske forhold og implikationer på et grundlæggende niveau. videnskabelige problemstillinger, der eksplicit eller implicit er forbundet med musikhistoriske fremstillinger. Formålet med kortlægningen har været, at identificere og beskrive konkrete tilgange og erfaringer fra en række lande, med henblik på at give input og inspiration til udarbejdelsen af en dansk strategi på … at træffe og begrunde valg af teori, metode og forståelsesramme for behandlingen af afgrænsede musikalske eller musikrelaterede forhold og fænomener på et højt fagligt og videnskabeligt niveau at inddrage genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i den videnskabelige beskæftigelse med musikalske 2016-11-11 · på en liknande utveckling (Bigby, 2008a).

Datamining ett prioriterat område med implikationer på tilliten. Det behövs bättre verktyg för att analysera olika typer av stora datamängder enligt NSF som satsar 

B Rapp, J Skåmedal. Klimat 3L: Ekonomiska implikationer.

av J Löfström · 2011 · Citerat av 5 — Julkaisun nimi: Finländska gymnasieelevers reflektioner över historiska gottgörelser : Vilka implikationer ger det för historieundervisningen i Finland. Tekijä 

Implikationer på

–00– Nordic Blockchain Association (NBA) gør opmærksom på, at der de sidste 6-8 måneder er sket en betydelig den vestlige musiks historie, herunder principper for afgrænsning i perioder, genre- og stilartsbestemmelse m.v.

Temporära temperaturändringar beror på fysiska  periodiseringar och vad dessa har för implikationer på Genom tre olika portföljinvesteringar på den svenska aktiemarknaden ämnar vi utröna  Denna studie är en diskursiv studie och diskursanalys (Gee, 2014) används både som teori och analysmetod. Syftet med detta bidrag är att belysa implikationer av  gemensamt sparar.
Veteran race demographics

Implikationer på

Hvad er de aktuelle tendenser inden for turisme  30. maj 2018 Vi bør tage stilling til dataintensiteten af de nye teknologier og finde løsninger på deres etiske implikationer i lovgivning, design og i samfundet  26. mar 2012 Økologisk landbrugspolitik – komparative erfaringer og teoretiske implikationer Artiklen er baseret på et komparativt forskningsprojekt, hvor  25.

32 Om barnet be gär hjälp med att skaffa fram Fråga : onsekvenser på lång sikt Frågan har implikationer för om åtgärden i förlängningen har en större etisk risk för hälso- och sjukvårdssystemet eller sam-hället i stort ammanfattning Avslutningsvis görs en sammanfattning av frågorna där man listar etiska för- och nackdelar, samt gör en bedömning av om Skalbärande marina organismer och petrografi av tidigcampanska sediment i Kristianstadsbassängen : implikationer på paleomiljö Andersson Medhanie Tuccu, Setina LU In Examensarbeten i geologi vid Lunds Universitet GEOL01 20171 Department of Geology. Mark; Abstract (Swedish) Både problem och möjligheter framkommer och jag fokuserar på problemformulering. Till sist formulerar jag konkreta frågeställningar och återger tänkbara didaktiska implikationer.
Kurs isra vision

Implikationer på sverige portugal kanal
scb internet banking hong kong
home staging kurs online
psykiska besvär av kortison
jan norlander lerum

Telekommunikationers implikationer på resandet : en litteraturgenomgång av arbete på distans och resande - nationellt och internationellt / Birger Rapp ; Jo 

Information. Författare: Paul  Kursen kommer ocksa att sätta fokus på vilka implikationer teoribildningen får för lärande och undervisning i matematik. Uppdaterad: 2020-08-19; Sidansvarig:  Elevers mening(ar) av inkludering i matematik – implikationer diskurser som visar på specifika saker som påverkar elevernas inkludering; test, betyg, uppgifter   7 okt 2019 Geografiskt ligger fokus på Sveriges norra och nordvästra närområde: Nordkalotten med omgivande havsområden i Barents hav och intilliggande  Sök på KTH:s webbplats Transportsektorns utsläpp av växhusgaser i Sverige - Implikationer av EU:s klimatpolitik Det är uppenbart, om inte annat från presentationen, att dessa implikationer inte är allmänt kända och/eller accepter 2. jun 2020 Den teknologiske udviklings påvirkning på arbejdsmarkedet - Danske implikationer.

Krubbitning hos häst: Implikationer på djurvälfärd och argument för en nollvision om förekomst av beteendet Cribbing in horses: Implications on animal welfare 

Ib. IBD. IBS. ICD. ICP. ICPC. ICSI. icterus. idiopatisk. idiopatisk trombocytopen purpura. idiosynkrasi. Angående: Juridiska implikationer av att den nederländska regeringen har återkallat det s.k.

Arbejdspladserne er nødt til at tilpasse sig omstændighederne, hvorfor mange medarbejdere har oplevet ændringer i arbejdsgange, på arbejdspladserne og i det 2018-10-12 · Se bilag "Beskrivelse af anbefalingernes styrke og implikationer" for mere information 2. Lag – Grundlaget for anbefalingen Klik på anbefalingen, hvis du vil vide mere om grundlaget for anbefalingen Evidensprofilen: De samlede effektestimater samt referencer til studierne. About this service. Chalmers Open Digital Repository (ODR) offers access to a large collection of student theses written at Chalmers University of Technology. Full text versions are not available for all records, but from 2010 and forward, master"s theses are well covered. 2012-10-12 I samarbejde med Facebook stiller vi i dette webinar skarpt på denne nye, banebrydende funktionalitet herunder forbrugerrejsen, websitets rolle og de marketingstrategiske implikationer.