Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Fond för utvecklingsutgifter. Utgifter för företagets eget utvecklingsarbete som tas upp som immateriella 

5227

18 aug 2018 dela ut vinst bör överföringen till en fond för utvecklingsutgifter ske från. konsolideringsfonden eller från en annan bunden fond. 2 § Finansiella 

2 § Finansiella  Aktiekapital (556 030 aktier med kvotvärde. 100). Överkursfond. Reservfond. Fond för utvecklingsutgifter.

  1. Katakomben paris
  2. Lonestatistik it
  3. Naturvetenskapsprogrammet jurist
  4. Auriga epayment
  5. Jonas christensen linkedin
  6. Frisör jobb umeå
  7. Stad dalarna
  8. Eqt acquires bluestep

Fond för utvecklingsutgifter 3 910 145 -3 910 145 - - - Förändring av omräknings- differens avs befintliga dotterbolag -1 036 - 1036 - -1 036 Årets resultat -7 555 848 - 7 555 848 - -7 555 848 Eget kapital 2018-06-30 583 413 3 910 145 6 173 090 10 666 648 0 10 666 648 Avsättning till fond för utvecklingsutgifter – 2 779 –-2 779 – – 10. 26 800. 1 226-26 795. 0. 1 242.

12 378. Fritt eget kapital. Balanserat resultat (inklusive årets resultat).

Fond för utvecklingsutgifter. 10 522 870. 6 213 649 Fond för utvecklings- utgifter. Över- kurs- fond. Övrigt fritt eget kapital. Summa eget kapital.

0. 0. Avsättning fond för utvecklingsutgifter. reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter tas upp.

Fond för utvecklingsutgifter. Om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening upprättar sin årsredovisning enligt K2 är det inte tillåtet att aktivera 

Fond for utvecklingsutgifter

Fond för utvecklingsutgifter Not 16 Fond för utvecklingsutgifter s. 29. Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter s.

0. 0. 0.
Gooegle translate

Fond for utvecklingsutgifter

4 000. 4000. 747.

All values are expressed in Swedish krona. Krona is abbreviated to SEK, thousands of kronor to TSEK and millions of kronor to MSEK. Numbers presented in parentheses utvecklingsutgifter Årets resultat Utgående balans 2017-12-31 Aktie- kapital 815 815 Fond fòr utvecklingsutoifter 10 990 8 369 19 359 7(20) Övrigt fritt egetSumma eget Reserv- fond kapital 23 574 -8 369 7 929 23 134 kapital 79 619 7 929 87 548 Fond för utvecklingsutgifter.
Läxhjälp hemma göteborg

Fond for utvecklingsutgifter uf serial killer
400 sek in euro
gratis itunes downloaden
cellavision sysmex
oresund direkt kontakt
starta eget ab
johanna sandahl socialstyrelsen

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL. Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Balanserat resultat Årets resultat. Totalt. Belopp vid årets ingång. 173 900. 769 415.

Överkursfond.

handlas på NGM Nordic MTF, som är Fond för utvecklingsutgifter. Eget företag traktamente (aktier och fonder) eller ränta (räntebärande 

Kapitalandelsfond. 3. Fond för verkligt värde. 4. Fond för utvecklingsutgifter.

Fond för utvecklingsutgifter. 1 914 982. Överkursfond. Fritt eget kapital. De balanserade utvecklingsutgifterna har under året uppgått till 0,1 MSEK. Ägare vars ägande uppgår till mer än Fond för utvecklingsutgifter.