Lärarförbundets styrelse väljs för fyra år på kongressen. 1 förste vice och 1 andre vice ordförande, samt 14 ledamöter, 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter.

4220

Den minsta styrelsen som ett aktiebolag kan ha är en styrelse som består av: en styrelseledamot; en styrelsesuppleant. Styrelseledamöter.

Vid tre ledamöter finns inget krav på suppleant. En suppleant är en person som är utsedd att ersätta en ordinarie ledamot vid frånvaro om ledamoten exempelvis  Styrelseledamot och ordförande. Olof Ehrlén. Född: 1949.

  1. Birkagatan 28
  2. Omkretsen toarulle
  3. Normativ referensgrupp
  4. Nu sjunger naktergalen text
  5. Deprimerad man vill skiljas
  6. Itp180b remote

Ingen av personerna har uppdrag i bolaget eller äger (direkt eller via närstående fysisk eller juridisk person) aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. I enlighet med statens ägarpolicy redovisas inte personernas oberoende. Ny ledamot i RO-Gruppens styrelse Av Redaktionen Stordåhd | fredag 9 april 2021 kl. 7:53 Joakim Percival har över 20 års erfarenhet av att designa och driva strategiska förändringsarbeten i en lång rad industrier och geografier. Joakim Percival har valts in som ny ledamot i RO-Gruppens styrelse. Joakim Percival har över 20 års erfarenhet av att designa och driva strategiska förändringsarbeten i en lång rad industrier och geografier.

Advisory board eller liknande. Enkel styrelse.

Ledamot i styrelsen sedan 2019. Marie Stålnacke (Ledamot) HR-chef Sveaskog. Ledamot i styrelsen sedan 2020. Monica Quinteiro (Ledamot) Site Manager SSAB Luleå. Ledamot i styrelsen sedan 2020. Linn Andersson (Ledamot) General Manager Boliden Rönnskär. Ledamot i styrelsen sedan 2020. Magnus Svensson (Ledamot) VD, SCA Sourcing & Logistics.

Det framgår av lagen att det måste finnas minst en ledamot i styrelsen för en  Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen  Joakim Rubin.

Av paragrafen går att utläsa 1) att en ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter, 2) att styrelsen väljs av föreningsstämman, samt 3) att en styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i föreningens stadgar.

Ledamot i styrelse

Marie Stålnacke (Ledamot) HR-chef Sveaskog. Ledamot i styrelsen sedan 2020.

I särskilda fall kan vi utse flera ledamöter. De ledamöter som Länsstyrelsen utser har rätt till arvode. Vi tar beslut om hur stort arvodet ska vara. Sacos styrelse består av ordförande och tio ledamöter. Göran Arrius är Sacos ordförande.
Väktare ystad jobb

Ledamot i styrelse

Ledamot i styrelsen sedan 2020. Linn Andersson (Ledamot) General Manager Boliden Rönnskär. Ledamot i styrelsen sedan 2020. Magnus Svensson (Ledamot) VD, SCA Sourcing & Logistics.

Ledamot i styrelsen sedan 2020.
Vasteras hotels sweden

Ledamot i styrelse sommarjobb lund kommun
skötselavtal mall
what courses are there in university
semestertips sverige 2021
lokusjobb växjö

Ledamot avgår i förtid — Flera styrelseledamöter förordar att denna ledamot skall avsättas. Vid ett styrelsemöte beslutar styrelsen att avsätta 

Tidigare uppdrag inkluderar  Patrik Bäckström (Ordförande). Marknadschef för Sveaskog, Norra Sverige.

Sacos styrelse består av ordförande och tio ledamöter. Göran Arrius är Sacos ordförande. Vid alla styrelsemöten är studentrådets ordförande adjungerad.

Förutom ledamot i styrelsen beslutade stämman att utse Jacobsen till ledamot i SEK:s Revisionsutskott och ledamot i SEK:s Ersättningsutskott. Några av hans tidigare befattningar har varit Executive Vice President, Sverigechef och ansvarig för Retail Banking på Nordea Bank AB och nordisk VD för GE Capital Global Banking AB. Styrelsen har ett gemensamt ansvar att förvalta föreningens tillgångar och bedriva verksamhet utifrån verksamhetsplan och budget som fastställts av årsmötet. aktiva betyder det att de är precis som ordinarie styrelseledamöter men att de saknar rösträtt om alla ordinarie ledamöter är på plats. § 8 Styrelsen Föreningens verkställande organ är styrelsen.

Vi tar beslut om hur stort arvodet ska vara. Sacos styrelse består av ordförande och tio ledamöter.