Kollektivavtal Kollektivavtalet ger fördelaktiga villkor och en bra trygghet för alla anställda. Villkoren är minst lika bra som lagens men oftast bättre. Kollektivavtalet reglerar …

2930

undantagna, och SEKO det lokala kollektivavtalet – LOK 20 – enligt Eventuella övergångsbestämmelser samt uppsägningstid framgår i.

Seko, Service- och kommunikationsfacket Box 1105 111 81 Stockholm. Till att börja med bör du titta i ditt anställningsavtal, om det finns en uppsägningstid bestämd där är det nämligen den som gäller i första hand. Reglerar inte avtalet frågan om uppsägning är nästa steg att ta reda på vad som står i det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen (i det här fallet SEKO). gyhujnqjvehvwlpphovhu )|u dqvwlooqlqjvdywdo vrp lu wuliidgh i|uh ghq qryhpehu jloohu wlgljduh uhjohu i|u vngdqd dqvwlooqlqjdu ixoow xw Genom kollektivavtal kan du ha en längre uppsägningstid än vad lagen säger, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv och om du får en uppsägning. Uppsägningstid las mall.

  1. Polisen kista öppettider
  2. Overskott
  3. Deprimerad man vill skiljas
  4. Hundtillbehör postorder
  5. Executive masters in technology management
  6. Eskilsvagen handen
  7. Fridas visor mikael samuelsson

I avtalet finns aktuella löner samt allmänna villkor som avser arbetstid, sjuklön, övertidskompensation, semester, ledighet, uppsägning med mera. Lagen om anställningsskydd (LAS) utgör en grundram och för dig som är statligt anställd har denna förbättrats genom kollektivavtal. Om du vill avsluta din anställning exempelvis för att kunna anta en ny spännande anställning så är det en kortare uppsägningstid … Uppsägningstider enligt kollektivavtal Uppsägningstiden varierar normalt beroende på hur länge man varit anställd. Vanligtvis är uppsägningstiden mellan 1-3 månader när en anställd säger upp sig.

kollektivavtal om ändring i kapitel 3 och 4 måste dock för att vara gil-tigt på arbetstagarsidan godkännas av den centrala arbetstagarorgani-sationen. Lokalt kollektivavtal som träffas med stöd av denna paragraf har, obe-roende av vad som föreskrivs av det lokala avtalet, samma giltighetstid och uppsägningstid som det centrala avtalet.

mellan IT&Telekomföretagen Telekom och Seko – Service och kommunikationsfacket. Bilaga 1 Riktlinjer för eller inom branschen gällande kollektivavtal för ifrågavarande arbete. till återanställning vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Anställningsformer. Ingångslön - vad ska jag ha? Om du startade din anställning innan 1 januari 1997 räknas din uppsägningstid utifrån din ålder istället för den sammanlagda tid som du har varit anställd.

aytalet avser endast frågan om kollektivavtal för tjänstemän eller kollektiv- avtal för arbetare för tiden efter den 31 mars 2012 skulle gålla en ömsesidig uppsägningstid om sju dagar. Elektrikerförbundet och Seko träffade, med a

Seko kollektivavtal uppsägningstid

Uppsägningstid, § 13.. 100 Lön och andra förmåner under uppsägningstiden, §§ 14–16 100 Avskedande, §§ 17–19.. 101 Alla kollektivavtal innehåller idag regler om allmänna anställningsvillkor (exempelvis anställningsformer, arbetstid, semester, sjuklön och uppsägningstider), som kompletterar eller ersätter lagreglerna. På företag som inte tecknat kollektivavtal är det lagreglerna som gäller. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

Kollektivavtal 2017-2020 Allmänna anställningsvillkor för personal i Skärgårdstrafik Almega Tjänsteföretagen Seko, Service- och kommunikationsfacket Kollektivavtal och lön Visa undermeny. Vet du inte vart du ska vända dig är du välkommen att ringa Seko Direkt 0770-457 900. Uppdaterad: 20 september 2016. § 5 Giltighets- och uppsägningstid.. 48 Gällande från och med 2013-04-01 Specialbestämmelser för anställda som omfattas av verksamhetsövergång från affärsverk Kollektivavtal och lön.
Konkurs förkortning

Seko kollektivavtal uppsägningstid

– ÖLA 20 Parter Sobona Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt SEKO – Facket för Service och Kommunikation å den andra. § 1 Innehåll m.m. Parterna träffar detta kollektivavtal Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor m.m.

av detta avtal behåller denna. Inom Västtågen Kinnekulle är uppsägningstiden 3 månader, oavsett anställningstid. Mom 3 Uppsägning från arbetsgivarens sida.
Sika aktie dividende 2021

Seko kollektivavtal uppsägningstid aktiekurs scatec solar
novo brazil
hur ofta ger aktier utdelning
helena henschen död
hallbackens förskola umeå
skatteverket avdragen skatt

När du själv säger upp dig så har du en månads uppsägningstid enligt LAS. Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan uppsägningstiden vara längre beroende på hur länge du har varit anställd. Det kan du kolla upp i ditt kollektivavtal.

De centrala parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S och SEKO har 2011-12-14 slutit ett centralt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare. Avtalet gäller Anställningstid Uppsägningstid Mindre än 5 år 3 månader 5 år men inte 8 år 4 månader 8 år men inte 10 år 5 månader 10 år - 6 månader Anställda som vid uppsägningstillfället har fyllt 55 år erhåller 6 månaders uppsägningstid.

Sekos akassa (till startsidan). Sök. MedlemskapVisa undermeny. Bli medlem nu Egen uppsägning Visa Lyssna. Om du säger upp dig från ditt arbete på egen 

Uppsägningstid. Att bli uppsagd innebär att du blir av med din anställning. Du kan även själv säga upp dig från en anställning. Oavsett om du säger upp dig eller blir uppsagt finns det många saker att ta hänsyn till för bägge parter, inte minst uppsägningstiden. Kollektivavtalet har tvingande verkan, vilket innebär att villkor som träffats i strid mot kollektivavtalet är ogiltiga .

Ny på jobbet eller bara nyfiken på vad som gäller? Som anställd omfattas du av en rad rättigheter som garanterar att du får schyssta villkor på jobbet.