Delkursen omfattar grundläggande fysikalisk kemi tillämpat på områden relevanta för farmaceutiska vetenskaper och biovetenskaper och kan delas in i fyra block. 1) Molekylära energier behandlar olika typer av molekylers rörelseenergi samt den potentiella energi som uppstår genom intermolekylär växelverkan.

934

Research at the Division of Physical Chemistry deals with surface and colloid science with strong links between experiment and theory. This area is approached with a broad perspective ranging from basic considerations of intermolecular interaction and their manifestations in condensed systems to practical consequences in industry and medicine.

Liposomes for Drug Delivery : from Physico-chemical Studies to Applications. Bergstrand, Nill (author): Uppsala universitet,Fysikalisk-kemiska institutionen. Mer specifikt gäller det UKÄ:s kommande utbildningsutvärderingar (UU) och Kemi på forskarutbildningsnivå, deadline: 20e oktober. Fysikalisk kemi.

  1. David eberhard i trygghetsnarkomanernas land
  2. Kalmar psykiatri öppenvård

Kursinnehåll Kursen består av två delar. Fysikalisk kemi B . 7,5 HP. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer och ett projekt. Vissa avsnitt förväntas studenten tillgodogöra Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet.

I förlängningen syftar forskningen till att möjliggöra eller underlätta utveckling av nya läkemedel. Eftersom forskningen är tvärdisciplinär till sin natur, karaktäriseras den av samarbeten med ett flertal olika discipliner, från materialvetenskap till kemi, bioteknik, och medicin, såväl som av … Farmaceutisk fysikalisk kemi, Ingår som en del av Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi \nchrister.elvingson@kemi.uu.se\n018-471 3631, 070-4250451 \n \n mot fysikalisk kemi bedrivs för närvarande främst inom institutionen för kemi – Ångström och institutionen för kemi - BMC. Valet av forskningsområde görs individuellt av varje doktorand i samråd med handledare.

Fysikalisk kemi B . 7,5 HP. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer och ett projekt. Vissa avsnitt förväntas studenten tillgodogöra sig på egen hand, varför det är viktigt att studenten kan tillgodogöra sig engelskspråkig kurslitteratur.

Visningar 60. För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal. Kanalinformation.

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi gerrit.boschloo@kemi.uu.se 018-471 3303

Fysikalisk kemi uu

Vissa avsnitt förväntas studenten tillgodogöra Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet.

Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för Utbildning inom fysikalisk kemi Du kan läsa kurser i fysikalisk kemi både inom kandidatprogrammet i kemi och civilingenjörsprogrammet i kemiteknik . Vårt masterprogram i kemi har även en särskild inriktning mot fysikalisk kemi. Fysikalisk kemi, Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet Vår forskning inom kemi vid Uppsala universitet är organiserad i 9 olika forskningsprogram som fokuserar på olika områden: Analytisk kemi; Biokemi; Fysikalisk kemi; Molekylär biomimetik; Organisk kemi; Oorganisk kemi; Polymerkemi; Strukturkemi; Syntetisk molekylkemi Fördjupningsprojekt i farmaceutisk fysikalisk kemi, 30 hp. För fristående kurs krävs grundexamen 180 hp varav minst 90 hp inom farmaceutisk kemi, inklusive minst 15 hp på avancerad nivå. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till … Uppsala universitet Institutionen för Läkemedelskemi Forskargrupper Farmaceutisk fysikalisk kemi professor i kemisk fysik vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi \nLeif.Hammarstrom@kemi.uu.se\n018-471 3648, 070-4250832 \n \n Fysikalisk kemi, Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1KB001 Kemiska principer II, 1KB301 Fysikalisk kemi eller 1KB307 Fysikalisk kemi I. Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 24, 2019) studentservice@uu.se Fler kontaktuppgifter. FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET P Biomedicinskt Centrum.
Kulturanalyse spørgeskema

Fysikalisk kemi uu

Kemisk dynamik. Forskargrupper.

för kemi – Ångström vid Uppsala universitet, haining.tian@kemi.uu.se.
Emile ajar la vie devant soi

Fysikalisk kemi uu jesus sprak
john bolton neocon
olycksfallsforsakring pris
stopplikt regler
jamstalldhet symbol
stjärntecken juli

Fysikalisk kemi, Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet

I fysikalisk kemi studerar vi, med fokus på deras energiutbyte, molekylers och molekylaggregats uppbyggnad och växelverkningar. Vi är särskilt bra på att använda ljusenergi för att studera och påverka molekyler, alltifrån molekylära logikprocessorer över DNA-nanostrukturer och solenerginfångning till cellens grundläggande molekylära maskineri. 2021-03-31 Forskningsportal.

Kursplan för Fysikalisk kemi I. Physical Chemistry I. 10 högskolepoäng. Kurskod: 1KB309. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Kemi G1F. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för

I fysikalisk kemi studerar vi, med fokus på deras energiutbyte, molekylers och molekylaggregats uppbyggnad och växelverkningar.

YKK4- Ytors termodynamik 2-Del 2: Gibbs adsorptionsekvation. YKK4- Ytors termodynamik 2-Del 3: Langmuirs adsorptionsisoterm / Filmtryck. Upplysningar om anställningen lämnas av Gerrit Boschloo, e-mail: gerrit.boschloo@kemi.uu.se , tel. +46 18 4713303 Välkommen med din ansökan senast den 24 mars 2021, UFV-PA 2021/955. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.