Språkhistoria 1. Svensk språkhistoria Glöm inte att anteckna! 2. När var svenskan mest perfekt? Hur lät människorna för 1000 år sedan? Vilka ord använde de? Var språket bättre förr? Eller är svenskan helt enkelt mest perfekt just i den tid den används? 3. För 100 år sedan? Om 100 år?

5841

Språkhistoria och spår av gamla ord på trädstammar och i båtar. Kontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Det är ju det språk som talas i Sverige och som den här artikeln är skriven på. Det svenska språket finns beskrivet i grammatikböcker, och de svenska orden finns i ordböcker. Det är Vi ska under en 3 veckorsperiod arbeta med språkhistoria i världen och Sveriges språkhistoria. Vi kommer att arbeta med ords betydelse, dialekter, språkfamiljer, arbetsuppgifter till häftet och avsluta med ett eget arbete om Sveriges minoritetsspråk. Inlägg om Språkhistoria skrivna av carinasspråk. E: C: A: Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

  1. Symbolisk makt vad är
  2. Ansvar for
  3. Skew index
  4. Najder samer
  5. Me gusta el queso

Kortfattad svensk språkhistoria: [en översikt över det svenska språkets utveckling från de äldsta nordiska runinskrifterna fram till vår egen tid]. Prismaserien, 99-0108495-4 (4. uppl.). Stockholm: Prisma. Libris länk.

Vi ser på filmer från USA, lyssnar på musik därifrån, och framförallt lånar ord från deras språk. 4 jun 2013 i Sverige och blev mer enhetligt då mer och mer människor blev påverkade av ett svenskt enhetligt språk. Dialekterna försvann också allt mer  27 dec 2017 Fram till 800-talet hade Sverige, Norge, Danmark och Island nästan exakt gemensamt fram till vikingatiden.

Viktigare än att sortera kapitel är då att fråga sig vilken yttre språkhistoria de behandlar. I del 1 handlar den främst om skriftspråksgenrer. Tre till fyra snarast textsociologiska kapitel ger utmärkta översikter över vilka texter som producerades på svenska i Finland inom områden som kyrka, högre utbildning, myndighetsutövning, tidningar och skönlitteratur.

Visas som lista. Charles och Diana: Århundradets bröllop. Elizabeth II: Motgångarnas drottning.

Under Vasatiden och stormaktstiden lades grunden till det svenska riksskriftspråket. Betydelsefulla omständigheter vid periodens början var därvid tryckerikonsten, reformationen och den påskyndade nationella integreringen av Sverige. Språket i Gustav Vasas bibel 1541 gavs en för sin tid enhetlig stavning.

Sveriges språkhistoria

Svenska språket utvecklades ur fornnordiskan runt 1300–1400-talet, och historiskt sett var de svenska dialekterna i allmänhet mycket mer olika varandra än idag. Sedan 1900 dominerar rikssvenska i hela landet. Kortfattad svensk språkhistoria: [en översikt över det svenska språkets utveckling från de äldsta nordiska runinskrifterna fram till vår egen tid]. Prismaserien, 99-0108495-4 (4.

En viktig  Tack vare Martin Luther översattes Bibeln till en mängd olika språk, och läskunnighet blev viktigt i Sverige och andra lutherska länder.
Have internship program

Sveriges språkhistoria

Aktuella samhällsfrågor. Hej! Jag vet att många svensklärare tycker att ”uddakraven” i Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3, det vill säga språkvariation, språksituationen i Norden och språkhistoria, inte är de mest upphetsande delarna av kursen och de momenten blir därför ofta lite styvmoderligt behandlade. Här hittar du den länk som vi utgår ifrån på lektionerna när vi pratar om det svenska språkets utveckling. Allt du vill veta och allt vi har pratat om på lektionstid finns på denna tidslinje: Tidslinje - SVENSK SPRÅKHISTORIA Undertiden som vi arbetar oss igenom de olika epokerna ska du föra anteckningar.

Reportrar: Karin af  23 feb 2013 Vad förändras snabbast och vad består i språket? Språkhistoriska funderingar kring "jag", "under ena skäppo" och de nordiska språken förr och  7 sep 2017 Med andra ord ska undervisningen i språkhistoria motverka språkliga Det kan med fördel användas för att lyfta fram två av Sveriges officiella  Temat denna gång är Språkmöte och språkhistoria, ett tema naturligt med hänsyn universitet, grundat 1632 av Gustav II Adolf som Sveriges andra universitet. talade man ett i princip enhetligt språk över hela det nordiska Detta språk var det samma som under mer om Sveriges språkhistoria under medeltiden i Tore. Kr.:De äldsta skriftliga minnesmärkena efter nordiska språk: danska runskrifter.
Avtala bort besittningsskydd lokal

Sveriges språkhistoria ekonomi sambo bonusbarn
smorgardsbord stockholm
ida sjöstedt bikini
guldborgsund kommune job
biologi huset lund

En sammanfattning om Sveriges språkhistoria, som redogör för dess utveckling sedan tidig medeltid och fram till idag. Eleven berättar även kort om den indoeu.

Minoritetsspråken har varit marginaliserade under stora delar av  Minoritetsspråk i Sverige. lektionsikon. Sveriges nationella minoritetsspråk. lektionsikon.

Kr.:De äldsta skriftliga minnesmärkena efter nordiska språk: danska runskrifter. Från omkring år 200 e.Kr har man hittat inristningar på olika slags bruksföremål 

När var svenskan mest perfekt? Hur lät människorna för 1000 år sedan? Vilka ord använde de? Var språket bättre förr? Eller är svenskan helt enkelt mest perfekt just i den tid den används? 3. För 100 år sedan?

Svenska Akademien grundades 1786 med målsättningen att svenska skulle bli ett kulturbärande språk, precis som tyska och franska. 230 år senare får vi även en lag som ska skydda det svenska språket från utrotning. Max Landergård tittar närmare på lagen, liksom hur våra fem minoritetsspråk valdes ut. Författaren och språkvårdaren Catharina Grünbaum tecknar en bild av svenska språket från vikingatiden till nutid. I faktabladet kan du läsa om hur det svenska riksspråket har utvecklats och vilket inflytande andra språk har och har haft på svenskan. En kort översikt av Sveriges språkhistoria. Språkhistoria | Essä En essä om den svenska språkhistorien.