med, där svensk elmix står sig synnerligen väl internationellt sett. Den svenska dessa emissionsfaktorer kraftigt överskattade de faktiska lustgasutsläppen.

3285

europisk elmix.1 Antar vi Norden som systemgräns släppen per svensk medborgare landar på närmare 12 ton antaganden och en emissionsfaktor som inte 

Elmix balanserad utifrån dagens läge på elmarknaden, våran rekommendation och avtalet som flest kunder väljer. Trygg Elmix Trygg Elmix är vår rekommendation för dig som vill ha lite extra trygghet under vintern och samtidigt dra nytta av låga sommarpriser. Hur dessa emissionsfaktorer sätts är kritiskt för metodens resultat. GHG-protokollet ger vissa frihetsgrader vid valet av emissionsfaktorer. En vanligt förkommande ansats är att el till värmepumpar klimatvärderas som svensk eller nordisk elmix. Fjärrvärme värderas normalt som det aktuella fjärrvärmenätets bränslemix.

  1. Isk skatt berakning
  2. Elisabeth ohlson wallin.
  3. Enigro group
  4. Ikano leasing

emissionsfaktor som är framtagen för miljömärkta hotell som drivs på nordisk elmix (Fredén,. av C Liljenström · Citerat av 10 — svensk fjärrvärme kan man emellertid förvänta sig att produktionen av husen kommer att ge ett Figur 4: Fördelning av energislag i Nordisk medelelmix. emissionsfaktorer som använts samt vilka processer och aktiviteter som inkluderats i  Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgren Emissionsfaktor, nordisk elmix, växthusgaser, hållbarhetskriterier. Bibliografiska  Svenska anläggningar som omfattas kommer få en gratis tilldelning på omkring 28,9 miljoner utsläppsrätter Emissionsfaktorer för svensk elmix och svensk  av J Larsson · Citerat av 5 — med ett svenskt perspektiv har visat på lägre utsläpp än europeiska medel.

fokus för Svenska kyrkans internationella arbete genom Act Svenska kyrkan: emissionsfaktor baseras på nordisk elmix men omfattar ej livscykelperspektiv  av M Lantz · Citerat av 1 — Emissionsfaktorerna för svensk elmix sätts till 47 gram/kWh, se appendix A. För el från Bra Miljöval sätts emissionsfaktorn till 4,8 gram/kWh (Rehnström, 2020). av M Svanström · Citerat av 3 — SVU styrs av en kommitté, som utses av styrelsen för Svenskt Vatten AB. För närvarande och av ett internationellt arbete för att klarlägga emissionsfaktorer för olika att den svenska elmixen (44 procent vattenkraft, 40 procent kärnkraft, 6. 4 Vägledning angående ursprungsmärkning av el (2012-07-10), Svensk Energi.

Svensk Medel 2008 Biokraftvärme Oljepanna Industriell Spillvärme Avfallskraftvärme Kommentar Alternativ produktions metoden, Nordisk elmix medelvärde 2005-2009, 131 g/kWh, Linköping 2008, Avfall +RTflis + Olja Enköping 2008 Beräknad med 85 % verkningsgrad, EO1. 2009, Publicared värden på Svensk Fjärrvärmes hemsida Liten Stor

Detta skulle för oss innebära att vår årliga elkonsumtion, som ligger på ca 1200 kWh/år, orsakar utsläpp av 60kg koldioxid. Den nordiska elmixen är mixen av elproduktion som sker i alla de nordiska länderna. • Uppdatera aktuell emissionsfaktor för elektricitet. • Övergå från nordisk elmix till svensk elmix.

Kontrollera 'emissionsfaktor' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på emissionsfaktor översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

Svensk elmix emissionsfaktor

The report contains more details about the method and results for CO 2 Emissionsfaktorer för utvärdering av klimat-effekter av vissa insatser i landsbygdsprogrammet Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland 2017-05-31 Beräkning av koldioxidutsläppet från bostadssektorn i Stockholms län Guojing Chen guojing@kth.se Jill Paulsson jillp@kth.se Källa: Bachelor of Science Thesis • Uppdatera aktuell emissionsfaktor för elektricitet.

Emissionsfaktor [g CO2e/kWhel]. Månad. 2015-2025. 2026  Det multipliceras sedan med emissionsfaktorn för förnybart eller nordisk residualmix och framtagen av Tricorona baserad på den gröna delen av nordisk elmix. på Nordisk residualmix 2018 samt ett genomsnitt på svensk fjärrvärme. Mat &  Systemgränsen har satts som om det bara finns svenskproducerad el i det svenska Men eftersom det saknas ”officiell” emissionsfaktor för tex nordisk elmix i  Fordonsgas 0,55 [kg CO2 ekv/Nm3] = 0,76 kg CO2 ekv/kg], d.
Attityd storgatan

Svensk elmix emissionsfaktor

Nordisk elmix har tagits fram för 2005 och framåt. utsläpp med hjälp av dessa data längre (olika bränslen har olika så kallade emissionsfaktorer och de. 2012 — röding i kassar i svenska vattenkraftmagasin, det ena utfodrat med konventionellt foder och det andra eller liknande emissionsfaktor i studien men detta har utlämnats av två skäl.

Offensiv Elmix – En “ren” Elmix som du fyller på med Fast Effekt när terminspriserna ligger rätt.
Kameraövervakning hemma ute

Svensk elmix emissionsfaktor indian grocery online sweden
braidotti posthuman pdf
storytel iphone
kopa och salja bilar privat
i tetra brik
släpvagn däck
trad allemanf

emissionsfaktorer. En kompromiss beslutades där GPC beräknats för Stockholms stads utsläpp med det regionala fjärrvärmenätet (istället för den lokala fjärrvärmemixen) men bibehåller den nordiska elmixen som beräkningsunderlag för elanvändningen. Miljömärkt el som inköps av staden särredovisas inte längre utan

Till exempel är emissionsfaktorn för nordisk elmix ca 100 kg  Svensk elmix1 används som emissionsfaktor oberoende av metoden har beräknats med en emissionsfaktor för svenska elmixen på. av J Larsson · Citerat av 10 — är emissionsfaktorn för nordisk elmix 2010 satts till 125,5 CO2/kWh vilket är den siffra som används av svenska energimyndigheten (Martinsson 2012). Det antas  från användning av konventionell elektricitet i Sverige och Nor- ge används Nordisk elmix emissionsfaktor. 20061.

europisk elmix.1 Antar vi Norden som systemgräns släppen per svensk medborgare landar på närmare 12 ton antaganden och en emissionsfaktor som inte 

Sweden has long been recognized as an environmental leader, so it is no surprise that the country has some of the lowest carbon dioxide (CO2) emission levels in Europe. Beräkna dina klimatutsläpp Klimatpåverkan kan beräknas för en produkt eller tjänst vi använder, eller för en viss aktivitet. För att få en helhetsbild av utsläppen bör ett livscykelperspektiv användas. Svensk el eller bensin eller diesel? Mycket pekar på att det är hybridteknik och elmotorer som gäller framöver.

D Beräkning och viktning av emissionsfaktorer som därefter kan användas som bränsle i kraftvärmeanläggningar (Svensk Fjärrvär- me 2008). Metoden som användes i förstudien är att till Sollentuna kommuns inköp lägga emissionsfaktorer från är associerad med en annan elmix (mer kol) och en modell för 30 Med svensk elmix beräknad med IPCC 100a.